Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

Mars

3

tisdag

2015-03-03
Samverkan, överenskommelser och avtal med utförare av skyddat boende för våldsutsatta personer

Länsstyrelsen i Stockholm erbjuder upphandlare/beställare, kvinnofridssamordnare, enhetschef och socialsekreterare ett utbildningspaket på två semina...

Mars

3

tisdag

2015-03-03
Träff i Miljömålsnätverket

Nätverksträff

Mars

3

tisdag

2015-03-03
Miljöåtgärder inom jordbruket för bättre produktion

Vill du öka din produktion och samtidigt minska fosforläckaget?

Mars

4

onsdag

2015-03-04
Märkning, journalföring, djurskydd får

Är du nybliven fårägare eller funderar du på att skaffa får?

Mars

5

torsdag

2015-03-05
Kurs Skötsel av alléer

Välkommen till en kurs där vi lär oss att ta hänsyn till både kultur och natur i skötseln av alléer.

Mars

5

torsdag

2015-03-05
Kurs i Norrtälje om parasiter hos får

Parasiter, vilka är de, var finns de och vad gör de?

Mars

9

måndag

2015-03-09
#hejdåalkoholskador

Välkommen till ett mediestrategiskt seminarium om kampanjen #hejdåalkoholskador den 9 mars

Mars

10

tisdag

2015-03-10
Mälarkonferens 2015

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och dricksvattentäkt för mer än 2 miljoner människor. Mälaren har stora natur- och kulturvärden och är viktig ...

Mars

12

torsdag

2015-03-12
Kurs på Berga om parasiter hos får

Parasiter, vilka är de, var finns de och vad gör de?

Mars

12

torsdag

2015-03-12
Seminarium bullerkartläggning

Mars

13

fredag

2015-03-13
Märkning, journalföring samt djurskydd får

Är du nybliven fårägare eller funderar du på att skaffa får?

Mars

16

måndag

2015-03-16
Mot Samma Mål

Välkommen till en mötesplats om drogförebyggande arbete mellan idéburen och offentlig sektor den 16 mars. Temat för årets seminarium är Anhöriga.

Mars

16

måndag

2015-03-16
Klövkurs för fårägare

Vill du veta mer om klövverkning, klövförändringar och klövsjukdomar hos får?

Mars

17

tisdag

2015-03-17
Seminarieinbjudan

Uppföljande seminariedag om masshantering

Mars

18

onsdag

2015-03-18
Kurs Matiga sallader

Välkommen till en kurs där vi sätter salladen i fokus! Kursen riktar sig till dig som har en besöksverksamhet på landsbygden med någon typ av serveri...

Mars

18

onsdag

2015-03-18
Knivstakursen i att tolka markkarteringskartor

Behovsanpassa gödsling och kalkning för att minska gödselkostnaderna och öka odlingssäkerheten.

Mars

19

torsdag

2015-03-19
Export - möjligheter och svårigheter med att möta den sydamerikanska marknaden

En marknad är inte den andra lik. Vad behövs för att ta steget att möta en ny marknad? Vilka hinder kan uppstå och vad bör man tänka på? Vilka typer ...

Mars

19

torsdag

2015-03-19
Grödingekursen i att tolka markkarteringskartor

Behovsanpassa gödsling och kalkning för att minska gödselkostnaderna och öka odlingssäkerheten.

Mars

19

torsdag

Mars

20

fredag

Ekologiska växtföljder och gödande vallgrödor

Du arbetar konkret med din egen gård kring frågor som växtföljd, vallbaljväxter, gårdssamarbete och miljökonsekvenser.

Mars

20

fredag

2015-03-20
Fortbildningsdag för bitillsynsmän

Välkommen till Länsstyrelsen i Stockholms Läns fortbildningdag för regionens bitillsynsmän.

Mars

23

måndag

Mars

24

tisdag

Nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering

Länsstyrelsen i Stockholm, som sedan 2009 arbetar med flera nationella regeringsuppdrag inom området prostitution och människohandel, bjuder in till ...

Mars

24

tisdag

2015-03-24
Kurs Laga värmande soppor

Välkommen till en kurs där vi lagar riktigt goda soppor tillsammans! Kursen riktar sig till dig som har en besöksverksamhet på landsbygden i de fem l...