Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

Augusti

22

fredag

2014-08-22
Välkommen till Partnerskapsmöte

Partnerskap för Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskeriprogrammet

Augusti

25

måndag

2014-08-25
Workshop - informationsverige.se

På uppdrag från Regeringen utvecklas www.informationsverige.se med målet att fungera som informationskanal för nyanlända bostadssökande samt för info...

Augusti

28

torsdag

2014-08-28
Den lokala matens möjligheter – från Michelin till kvarterskrog och skolmatsal

Under torsdagen den 28 augusti arrangerar Länsstyrelsen i Stockholm ett seminarium om möjligheter och utmaningar för den lokala maten. Målgrupp...

September

2

tisdag

2014-09-02
Kurs i livsmedelshantering och livsmedelslagstiftning – fokus på kött och kötthantering

Kom och ta del av Per Nilssons kunskaper om livsmedelslagstiftning och bestämmelser kring kött och kötthantering. Per Nilsson, Profox, har lång erfar...

September

3

onsdag

2014-09-03
Samordning – ett sätt att effektivisera kommunala insatser mot våld och droger

– för chefer, beslutsfattare samt ANDT- och kvinnofridssamordnare i länets kommuner

September

8

måndag

2014-09-08
Rökfri skolgård - tobaksfri skoltid

Preventionssamordnare och miljöinspektörer från länets kommuner välkomnas till ett seminarium om rökfri skolgård och tobaksfri skoltid den 8 septembe...

September

9

tisdag

2014-09-09
Utbildning i Effektivare transporter

Länsstyrelserna i Västmanland, Uppsala, Södermanland och Stockholm tillsammans med Energimyndigheten bjuder in upphandlare samt transport- och energi...

September

16

tisdag

2014-09-16
Dialogmöte om Havsplanering

Länsstyrelsen i Stockholms län bjuder in länets kustkommuner till ett dialogmöte om havsplanering. Syftet med dialogmötet är att informera och diskut...

September

18

torsdag

2014-09-18
Spetsutbildning för äldreomsorgen: Våld i nära relationer, steg 3

Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder till steg 3 av Spetsutbildningen i tre steg om äldre som utsätts/har utsatts för våld i nära relation.

September

18

torsdag

2014-09-18
Fältvandring i ekologisk rabarberodling

Rabarber har återigen blivit en trendig vårgröda med möjlighet till både egen förädling, direktförsäljning samt samarbete med krögare och förädlare.