Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

Januari

13

tisdag

2015-01-13
Seminarium för översiktsplanerare

Den 13 januari håller Länsstyrelsen ett seminarium för kommunernas översiktsplanerare i Stockholms län.

Januari

13

tisdag

2015-01-13
Hästens hovhälsa

Vill du lära dig mer om hästens hovar?

Januari

15

torsdag

2015-01-15
Kulturdriven tillväxt och samhällsplanering

Den 15 januari 2015 anordnar Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med FSKF (Föreningen Storstockholms Kultur- och...

Januari

16

fredag

2015-01-16
Remissmöte om Mälarrekommendationer

Länsstyrelsen skickade den 20 november 2014 ut planeringsunderlaget "rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå vid Mälarens stränder" på remiss ...

Januari

20

tisdag

2015-01-20
Cykelturism i Stockholms län, del 1

Att cykla på fritiden och semestern har blivit allt mer populärt. Cykelturismen har blivit en lönsam näring som sätter regioner på kartan. Til...