Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

Oktober

5

måndag

2015-10-05
Tobaksfria ungdomar

Länsstyrelsen erbjuder tillsammans med Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak (PmT) en utbildning i praktiska metoder och verktyg för a...

Oktober

8

torsdag

2015-10-08
Miljömålsnätverket

Träff i Miljömålsnätverket Miljömålsnätverket är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholm, Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Trafikverke...

Oktober

13

tisdag

2015-10-13
Smidigt, smart och säkert – hur långt har vi kommit? Regional cykelbokslutskonferens 2015

Våren 2014 lanserades Regional cykelplan för Stockholms län 2014–2020. I syfte att följa utvecklingen för cykel i länet och utbyggnaden av de regiona...

November

2

måndag

2015-11-02
Samhällsekonomiska analyser - vad kan man ha dem till?

Länsstyrelsen bjuder tillsammans med RUS, Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, in till ett seminarium om samhällsekonomiska analyse...