Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

Oktober

27

måndag

2014-10-27
Välkommen på öppningen av Central Baltic Contact Point Sweden North

Den 27 oktober anordnar Central Baltic Contact Point Sweden North ett kort informationsseminarium för att öppna Contact Pointen.

Oktober

30

torsdag

2014-10-30
Ekologisk slaktkyckling och dess utmaningar

Efterfrågan är stor men vad är det som krävs för att starta produktion?

November

3

måndag

2014-11-03
Hästens tandhälsa

Vill du lära dig mer om hästens tänder och skötselbehov?

November

5

onsdag

2014-11-05
Bullernätverket bjuder in till seminarie om förändringar i regelverket för buller vid bostadsbyggande

Den 5:e november arrangerar Bullernätverket i Stockholm ett seminarium om den nya förordningen om riktvärden för trafikbuller samt om de riktvärden f...

November

6

torsdag

2014-11-06
Tillsyn på läkemedels- och laboratorieverksamheter

Kemilänken ordnar seminarium om tillsyn på läkemedels- och laboratorieverksamheter

November

6

torsdag

2014-11-06
Nätverksträff alkoholhandläggare 6 november

Nätverksträff för länens alkoholhandläggare.

November

7

fredag

2014-11-07
Förebyggande föreningsliv - hur når vi dit?

Välkommen till en nätverksträff för kommunal personal som arbetar med preventionsfrågor och med föreningsfrågor den 7 november kl. 9-16.

November

10

måndag

2014-11-10
Smakverkstad i Stockholm

Välkommen på en Smakverkstad med fokus på svenska drycker

November

12

onsdag

2014-11-12
Ökad tillgänglighet i natur- och kulturmiljöer – hur lyckas man?

Länsstyrelsen bjuder in dig som arbetar på en kommun med förvaltning av natur- och kulturområden till en föreläsning om hur man lyckas med ökad tillg...

November

12

onsdag

2014-11-12
Naturbevakarträff 2014 - tema tillgänglighet

Länsstyrelsen bjuder in länets naturbevakare och tillsynsmän till en träff om tillgänglighet i natur- och kulturmiljöer – hur lyckas man?

November

13

torsdag

2014-11-13
Samhällskritiska beroenden: IT-incidenter och krishantering

Länsstyrelsen i Stockholm och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till del två i seminarieserien om samhällskritiska beroenden.

November

17

måndag

2014-11-17
Välkommen på nätverksträff!

Hälsoskyddsnätverket bjuder in till en halvdag om kemikalier i förskolan. Vad innehåller egentligen damm? Hur får vi en giftfri förskola?

November

18

tisdag

2014-11-18
Utbildningsdag för överförmyndare

Länsstyrelsen bjuder in till en heldag för överförmyndare för att ge fördjupade kunskaper inom vissa områden och presentera nyheter.

November

19

onsdag

2014-11-19
Tobakstillsyn i samverkan

Välkommen till en konferens om Tobakstillsyn i samverkan!

November

20

torsdag

2014-11-20
Stockholms läns bosättningsdag

Det regionala samrådet för etablerings- och flyktingfrågor bjuder in till en bosättningsdag den 20 november 2014