Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

November

3

måndag

2014-11-03
Hästens tandhälsa

Vill du lära dig mer om hästens tänder och skötselbehov?

November

5

onsdag

2014-11-05
Bullernätverket bjuder in till seminarie om förändringar i regelverket för buller vid bostadsbyggande

Den 5:e november arrangerar Bullernätverket i Stockholm ett seminarium om den nya förordningen om riktvärden för trafikbuller samt om de riktvärden f...

November

6

torsdag

2014-11-06
Tillsyn på läkemedels- och laboratorieverksamheter

Kemilänken ordnar seminarium om tillsyn på läkemedels- och laboratorieverksamheter

November

6

torsdag

2014-11-06
Nätverksträff alkoholhandläggare 6 november

Nätverksträff för länens alkoholhandläggare.

November

6

torsdag

2014-11-06
Smycka ditt företag med rosor

Under dagen får vi lära oss mer om rosens historia och användning av rosor i olika miljöer

November

7

fredag

2014-11-07
Förebyggande föreningsliv - hur når vi dit?

Välkommen till en nätverksträff för kommunal personal som arbetar med preventionsfrågor och med föreningsfrågor den 7 november kl. 9-16.

November

10

måndag

2014-11-10
Workshop Ett gott värdskap - hur du tar hand om dina gäster!

Vad innebär ett gott värdskap? Dagen är en fortsättning på en tidigare kursdag i ämnet men även nya deltagare välkomnas

November

10

måndag

2014-11-10
Smakverkstad i Stockholm

Välkommen på en Smakverkstad med fokus på svenska drycker

November

12

onsdag

2014-11-12
Ökad tillgänglighet i natur- och kulturmiljöer – hur lyckas man?

Länsstyrelsen bjuder in dig som arbetar på en kommun med förvaltning av natur- och kulturområden till en föreläsning om hur man lyckas med ökad tillg...

November

12

onsdag

2014-11-12
Naturbevakarträff 2014 - tema tillgänglighet

Länsstyrelsen bjuder in länets naturbevakare och tillsynsmän till en träff om tillgänglighet i natur- och kulturmiljöer – hur lyckas man?

November

13

torsdag

2014-11-13
Samhällskritiska beroenden: IT-incidenter och krishantering

Länsstyrelsen i Stockholm och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till del två i seminarieserien om samhällskritiska beroenden.

November

17

måndag

2014-11-17
Välkommen på nätverksträff!

Hälsoskyddsnätverket bjuder in till en halvdag om kemikalier i förskolan. Vad innehåller egentligen damm? Hur får vi en giftfri förskola?

November

18

tisdag

2014-11-18
Det goda kaffebrödet - julspecial

Det lackar mot jul – vad kan vara bättre då än att bjuda sina gäster på julfika med tradition?

November

18

tisdag

2014-11-18
Utbildningsdag för överförmyndare

Länsstyrelsen bjuder in till en heldag för överförmyndare för att ge fördjupade kunskaper inom vissa områden och presentera nyheter.

November

19

onsdag

2014-11-19
Tobakstillsyn i samverkan

Välkommen till en konferens om Tobakstillsyn i samverkan!

November

19

onsdag

2014-11-19
Samverkansmöte BSPA Stora Nassa - Svenska Högarna

Mötet utgör en del av fortsättningen på arbetet med projektet samverkansplan Stora Nassa – Svenska Högarna. Syftet med mötet är att det ska utgöra et...

November

20

torsdag

2014-11-20
Odla till egen servering - besök på Skeviks Gård

Välkommen på den andra träffen i en serie med aktiviteter med temat att odla till egen servering

November

20

torsdag

2014-11-20
Stockholms läns bosättningsdag

Det regionala samrådet för etablerings- och flyktingfrågor bjuder in till en bosättningsdag den 20 november 2014

November

25

tisdag

2014-11-25
Kulturmiljövården och nya ändringar i plan- och bygglagen

Länsstyrelsen bjuder in kommunerna i länet till en eftermiddag om hur kulturmiljövården påverkas av nya ändringar i plan- och bygglagen.

November

25

tisdag

November

26

onsdag

Skogens rogivande kraft - ett företagarkoncept

I dagens stressade samhälle finns det människor som sällan upplever tystnaden eller skogens egna ljud

November

25

tisdag

November

26

onsdag

Förorenade områden

Tillsynsvägledningsutbildning Länsstyrelsen i Stockholm arrangerar tillsammans med länsstyrelserna i Mälardalen, Gotland och Dalarna en tillsynsvä...

November

26

onsdag

2014-11-26
En dag om hemlöshet i Stockholms län

Under dagen kommer du att få ta del av exempel på hur kommuner i Stockholms län arbetar med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarkn...

November

26

onsdag

2014-11-26
Byggnadsminnesforum

Ordning och reda i byggnadsminnen - att förebygga skador och slitage genom good housekeeping

November

27

torsdag

2014-11-27
Konferens om Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer trädde i kraft den 1 oktober i år. I samband med detta vill Socialstyrelsen och Länsstyre...

November

27

torsdag

2014-11-27
Integrerat växtskydd - vad är det? Kurs i Sorunda

Vad är speciellt med integrerat växtskydd? Vad är nytt inom lagstiftningen? Hur kan man minska användningen av växtskyddsmedel och vilka olika föreby...

November

27

torsdag

2014-11-27
Integrerat växtskydd - vad är det? Kurs i Upplands Väsby

Vad är speciellt med integrerat växtskydd? Vad är nytt inom lagstiftningen? Hur kan man minska användningen av växtskyddsmedel och vilka olika föreby...

November

28

fredag

2014-11-28
Integrerat växtskydd - vad är det? Kurs i Stockholm

Vad är speciellt med integrerat växtskydd? Vad är nytt inom lagstiftningen? Hur kan man minska användningen av växtskyddsmedel och vilka olika föreby...