Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

September

3

onsdag

2014-09-03
Samordning – ett sätt att effektivisera kommunala insatser mot våld och droger

– för chefer, beslutsfattare samt ANDT- och kvinnofridssamordnare i länets kommuner

September

8

måndag

2014-09-08
Rökfri skolgård - tobaksfri skoltid

Preventionssamordnare och miljöinspektörer från länets kommuner välkomnas till ett seminarium om rökfri skolgård och tobaksfri skoltid den 8 septembe...

September

9

tisdag

2014-09-09
Utbildning i Effektivare transporter

Länsstyrelserna i Västmanland, Uppsala, Södermanland och Stockholm tillsammans med Energimyndigheten bjuder in upphandlare samt transport- och energi...

September

16

tisdag

2014-09-16
Dialogmöte om Havsplanering

Länsstyrelsen i Stockholms län bjuder in länets kustkommuner till ett dialogmöte om havsplanering. Syftet med dialogmötet är att informera och diskut...

September

17

onsdag

2014-09-17
Effektiv plöjning

Plöjning kan minska rotogräs, sanera svampsjukdomar och förbättra markstrukturen.

September

18

torsdag

2014-09-18
Spetsutbildning för äldreomsorgen: Våld i nära relationer, steg 3

Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder till steg 3 av Spetsutbildningen i tre steg om äldre som utsätts/har utsatts för våld i nära relation.

September

18

torsdag

2014-09-18
Effektiv Plöjning

Plöjning kan minska rotogräs, sanera svampsjukdomar och förbättra markstrukturen.

September

18

torsdag

2014-09-18
Fältvandring i ekologisk rabarberodling

Rabarber har återigen blivit en trendig vårgröda med möjlighet till både egen förädling, direktförsäljning samt samarbete med krögare och förädlare.

September

19

fredag

2014-09-19
Frukostseminarium – Är alla entreprenörer välkomna?

Hur kommunicerar vi så att alla känner sig tilltalade? Det är ingen slump att nätverksrekrytering gör att majoritetssvenskar blir inkvoterade på arbe...

September

22

måndag

2014-09-22
Att utreda våldsutsattas behov av stöd skydd

med FREDA beskrivning samt farlighetsbedömning

September

23

tisdag

2014-09-23
Spetsutbildning för äldreomsorgen: Våld i nära relationer, steg 3

Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder till steg 3 av Spetsutbildningen i tre steg om äldre som utsätts/har utsatts för våld i nära relation.

September

24

onsdag

2014-09-24
Att identifiera våldsutsatthet

med och FREDA kortfrågor med stöd av motiverande samtal

September

24

onsdag

September

26

fredag

Studieresa till Öland

Följ med på en inspirationsresa till Ölands skördefest i höst!

September

30

tisdag

2014-09-30
Seminarium om masshantering

Förorenade områden – masshantering

Oktober

1

onsdag

2014-10-01
Regional luftvårdsdag

Länsstyrelsen Stockholm arrangerar tillsammans med Östra Sveriges luftvårdsförbund, Trafikverket och Stockholm stad en ”Regional Luftvårdsdag”.

Oktober

2

torsdag

2014-10-02
Metodstöd, barn och ungdomar utsatta för våld

Barn och ungdomar utsatta för våld Signs of Safety och BBIC - metodstöd för myndighetsutövning. Dagen vänder sig till: berörda chefer, samordnar...