Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

December

4

fredag

2015-12-04
Nationell hälso- och sjukvårdsmässa för nyanlända akademiker

Den 4 december anordnar Arbetsförmedlingen i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm en nationell hälso- och sjukvårdsmässa för nyanlända akademiker.

December

7

måndag

2015-12-07
Genusperspektiv i organisationen gör skillnad

Arbetsmiljöverket och Länsstyrelserna bjuder in till konferens i Stockholm där det bland annat kommer presenteras hur ett praktiskt jämställdhetsarbe...

December

8

tisdag

2015-12-08
Innovationskraft Sthlm - Frukostseminarium den 8 december

Den 8 december bjuder Innovationskraft Sthlm in till ännu ett frukostseminarium, denna gång i Epicenter – Stockholms första House of Innovation.

December

8

tisdag

2015-12-08
Ett steg närmare skolan som rökfri verksamhet

Enligt konventionen om barns rättigheter har alla barn rätt till god hälsa och sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar. Det är fortfarande...