Att fråga personer med funktionsnedsättning om våld i nära relationer

Utbildningsserie: att fråga om våld i nära relationer inom socialtjänstens områden funktionsnedsättning och socialpsykiatri.

Denna utbildning vänder sig till socialsekreterare som arbetar med personer med olika funktionsnedsättningar inklusive socialpsykiatri. Utbildningen är tre dagar 10-11 september samt 21 oktober och innehåller:

  • Baskunskaper om våld i nära relationer med fokus på funktionsnedsättning, med föreläsare Josefin Grände.
  • Att fråga om våld med stöd av FREDA kortfrågor och med exempel på hur stadsdelen Skärholmen arbetar med frågan.
  • Motiverande samtal i arbetet med våld i nära relationer med föreläsare, Liria Ortiz.

>>Inbjudan

Dagarna varvas mellan teori och praktiska övningar samt hemuppgift.

Utbildningen vänder sig till de kommuner och stadsdelar som har rutiner för att ta hand om svar på fråga om våld i nära relationer.  

Utbildningen är kostnadsfritt och omfattar tre tillfällen. Deltagarna förväntas delta alla dagar. Frånvaro som inte meddelats i förväg debiteras 1000 kronor per dag