Affärsutvecklingscheckar för internationalisering II

Vill du stärka företagets konkurrenskraft genom att närma dig en internationell marknad? Eller verkar du redan internationellt men vill bredda marknaden ytterligare?

Nu är programmet Affärsutvecklingscheckar för internationalisering öppet för ansökningar. Checkarna gör det möjligt för små företag att genom extern kompetens snabbare förverkliga idéer, bredda sin marknad och genomföra kvalitativa utvecklingsinsatser.

Vid frukostmötet den 15 maj berättar Tillväxtverket och Länsstyrelsen mer om den nya satsningen. Business Sweden finns på plats för att berätta om sin nya organisation (en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden) och sina erbjudanden till små företag. Det finns även möjlighet att ställa frågor kring ansökan. 

 

>> Mer info

>> Program