Belysning – effektiva val och rätt krav både inne och ute

”Målet med utbildningen är att ge en ökad förståelse för vinsterna med ny belysning och ge inspiration till förbättringar. Kursen blir även ett tillfälle att utbyta erfarenheter med kollegor i andra kommuner och landsting.”

Utbildningsdagen vänder sig främst energi-, fastighets- och gatuingenjörer eller beställare i kommuner och landsting inom Stockholms, Södermanlands och Västmanlands län och i mån av plats, även till andra som är intresserade.

Utbildningen finansieras av Energimyndigheten och arrangeras av Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med angränsande län. Lotta Bångens från Aton och Peter Pertola från WSP leder utbildningen där bland annat följande kommer att tas upp; information om ljuskällor, hälsa och teknik, belysningsinventering, LCC-beräkning, upphandlingkrav, goda exempel och hur man planerar ett pilotprojekt.  

 

Tid och plats: 5 september 2012, kl. 09.00 – 16.00 Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm  

Program och ytterligare information om utbildningsdagen sänds ut per e-post några dagar före utbildningsdagen.

Anmälan: Utbildningen är kostnadsfri men kräver anmälan. Anmälan ska ske senast tisdagen den 28 augusti via länk nedan. Det finns ett begränsat antal platser.  

Frågor besvaras av lovisa.lagerblad@lansstyrelsen.se,
tel 08- 785 51 93