Belysning – effektiva val och rätt krav både inne och ute 

Startar:
2012-09-05 09:00
Slutar:
2012-09-05 16:00

”Målet med utbildningen är att ge en ökad förståelse för vinsterna med ny belysning och ge inspiration till förbättringar. Kursen blir även ett tillfälle att utbyta erfarenheter med kollegor i andra kommuner och landsting.”

Utbildningsdagen vänder sig främst energi-, fastighets- och gatuingenjörer eller beställare i kommuner och landsting inom Stockholms, Södermanlands och Västmanlands län och i mån av plats, även till andra som är intresserade.

Utbildningen finansieras av Energimyndigheten och arrangeras av Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med angränsande län. Lotta Bångens från Aton och Peter Pertola från WSP leder utbildningen där bland annat följande kommer att tas upp; information om ljuskällor, hälsa och teknik, belysningsinventering, LCC-beräkning, upphandlingkrav, goda exempel och hur man planerar ett pilotprojekt.  

 

Tid och plats: 5 september 2012, kl. 09.00 – 16.00 Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm  

Program och ytterligare information om utbildningsdagen sänds ut per e-post några dagar före utbildningsdagen.

Anmälan: Utbildningen är kostnadsfri men kräver anmälan. Anmälan ska ske senast tisdagen den 28 augusti via länk nedan. Det finns ett begränsat antal platser.  

Frågor besvaras av lovisa.lagerblad@lansstyrelsen.se,
tel 08- 785 51 93

Kontakta oss

Karin von Sydow
Klimat- och energistrateg
Avdelningen för Miljöplanering
010-2231658