Utbildning i systematiskt arbete med energieffektivisering

Målet med utbildningen är att ge stöd för att deltagarna ska arbeta med energieffektivisering så att det blir långsiktigt och systematiskt.

Utbildningen består av tre delar varav den första kommer att genomföras under 2012. Utbildningsdagen vänder sig främst till ansvariga för energieffektiviseringsstödet i kommuner och landsting inom Stockholms, Uppsala och Västmanlands län och i mån av plats, även till andra som är intresserade.

Dagen finansieras av Energimyndigheten och arrangeras av Länsstyrelsen i Stockholm. Konsulterna Kristina Landfors och Mikael Söderström Rosén från KanEnergi har hand om utbildningen under dagen. Utbildningen är kostnadsfri men kräver anmälan. I anmälan ingår fika, lunch och dokumentation. 

Tid och plats: 17 oktober 2012, kl. 09.00 – 16.00
Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm  

Ytterligare information om utbildningsdagen sänds ut per
e-post några dagar före utbildningsdagen.

Anmälan: Senast tisdagen den 9 oktober via länk nedan. Det finns endast ett begränsat antal platser.

Frågor besvaras av lovisa.lagerblad@lansstyrelsen.se,
tel 08- 785 51 93