Riskhänsyn kring leder med farligt gods

Välkommen till information om Länsstyrelsens rapporter:
"Riskhänsyn i planläggning av bebyggelse – människors säkerhet intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods" och "Överdäckningar".

Syftet med informationsträffen är dels att ge en information om riskhänsyn i planläggning kring transportleder med farligt gods samt ge svar på frågor som kan finnas inför inlämning av yttrande till Länssytrelsen.  

En kort presentation ges samtidigt om rapport kring överdäckningar.

Bakgrund: Länsstyrelsen håller på att ta fram nya riktlinjer om riskhänsyn kring vägar och järnvägar med transport av farligt gods. Dessa kommer delvis att ersätta och uppdatera Rapport 2000:01 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer.

Plats: Länsstyrelsens konferenscenter, Kungsljuset.

Vi startar med frukostmacka vid 8.30. Seminariet drar i gång klockan 9.00.

Presentationen ges även den 21 september. Välj det datum som passar dig.