Prostitution och människohandel - basutbildning

Länsstyrelsen i Stockholms län och NMT (Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel) genomför i samarbete med LAMP (Länsstyrelsernas gemensamma arbetsgrupp mot människohandel och prostitution) en nationell basutbildning om människohandel och prostitution.

Utbildningen riktar sig till myndigheter och frivilligorganisationer.

Vi bjuder på en enkel lunch i form av matig macka.

>>Mer information och program