Flygmarknaden år 2025

Vid seminariet den 6 november presenteras rapporten ”Internationell Tillgänglighet – en utblick mot perioden 2020-2025”.

I många internationella jämförelser klarar sig Stockholmsregionen utmärkt i konkurrens med andra regioner i världen. Ett undantag är den internationella tillgängligheten där Stockholms utveckling är svagare än för andra regioner – inte minst de övriga nordiska huvudstadsregionerna.

För att förstärka och förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet och för att främja regionens långsiktiga utveckling drivs ett delprojekt inom ramen för det EU-finansierade projektet SATSA II – samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen.

Vi förflyttar oss mer än någonsin över jordklotet. Inte bara vi svenskar utan totalt sett i världen. Under perioden från slutet av 1900-talet till början av 2000-talet fullkomligt exploderade resandet. Vi arbetar i internationella företag, köper internationella varor, exporterar varor och tjänster allt längre bort, samtidigt som vi på vår fritid besöker allt fler nya resmål i världen. Sammantaget har vi på kort tid fått ett helt nytt resemönster, inte minst på grund av att lågprisflygets intåg och expansion, även om det nu är nära sitt maximum och har en mer mogen tillväxt. Stockholms flygplatser hade år 2010 ca 22 miljoner flygresor varav 73 procent utrikes resor.  

Vid seminariet presenteras en utblick mot 2020-2025. Vad bestämmer hur vi fortsätter att förflytta oss globalt? Vart kommer vi resa och vilka kommer att resa till oss? Hur kommer lågprisflyget att utvecklas? Hur påverkas resandet via flyg till och från Stockholmsregionen av den ökande globaliseringen?  

Dessa och många fler frågor diskuteras under seminariet.  

Tid: 6 november 2012, kl 8.00 – 9.00. Frukost serveras från 7.30

Plats: Länsstyrelsen i Stockholm, Hantverkargatan 29, Lokal Murgrönan

Anmäl dig senast den 2 november via länken nedan.

Varmt välkommen!   

David Schubert
Projektledare Internationell tillgänglighet Länsstyrelsen i Stockholms län