Animaliska biprodukter

Det har visat sig att många av de fruktade djursjukdomarna kan spridas med animaliskt avfall. Därför gäller stränga regler för hanteringen av till exempel matavfall.

Vilka regler gäller vid hantering av döda djur?

Det är inte tillåtet att deponera, kompostera eller gräva ned djurkadaver eller annat animaliskt avfall. Självdöda djur och obesiktigade djurkroppar ska alltid betraktas som möjliga smittkällor för olika sjukdomar. Gemensamma regler gäller inom hela EU-området.

Kan man utfodra djur med matavfall?

Det är inte tillåtet att utfodra produktionsdjur med matavfall som innehåller animaliska beståndsdelar. Definitionen på produktionsdjur är alla djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel (bl.a. kött, mjölk och ägg), ull, päls, fjädrar, skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung. 

Ändringar i reglerna från den 1 februari 2015

  • Det behövs inte längre något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Kommunen ska som tidigare godkänna platsen för nedgrävning. Planerar du att begrava din döda häst - kontakta miljökontoret i din kommun.
    Läs mer på vår sida om nedgrävning av djur, se rutan till höger.
  • Det är inte längre Länsstyrelsen utan Jordbruksverket som kan ge tillstånd till användning av animaliskt avfall vid åteljakt eller stödutfodring av vilt. Kontakta Jordbruksverket för mer information om tillståndsgivning. 

Vill du läsa mer om hantering av animaliska biprodukter, utfodring med sådana produkter, eller vad som gäller vid nedgrävning av döda djur, klicka på länkarna i rutan till höger.

 

Jordbruksverkets webbplats.