Informationsinsamling

Insamling av information om Stora Nassa - Svenska Högarna.

En av åtgärderna som ingår i samverkansplanen var att ta fram ett malldokument med punkter som vore intressanta att följa genom observationer från dem som vistas i området, till exempel förekomsten av olika arter, besökstryck med mera. En sådan mall har nu distribuerats till personer och organisationer med koppling till området. Mallen går också att ladda ner genom länken till höger.

Syftet är att få en kontinuerlig informationsinsamling i området för att följa förändringar, samt få information som kan jämföras mellan de olika skärgårdarna. Förutsättningarna för informationsinsamling skiljer sig dock åt mellan skärgårdarna och mallens punkter fungerar därför endast som ett stöd där informationsinsamlingen sker efter möjlighet och intresse. I slutet av säsongen sänds informationen in till Länsstyrelsen som sammanställer och lagrar informationen.