Bullerö

Bulleröskärgården är ett magnifikt skärgårdsområde bestående av 900 öar, kobbar och skär. Den största ön är Bullerön, vilken har gett naturreservatet dess namn.

Bullerö naturreservat rymmer både mellan- och ytterskärgårdsnatur med kuperade öar och klipphällar. Fågellivet inom området är mycket rikt och totalt finns det möjligheter att se mer än hundra olika fågelarter. Här finns bland annat svärta, tordmule och höksångare.

På Bullerö och Rågskär hålls ängsmarkerna öppna och här finns också äldre skärgårdsbebyggelse. Konstnären Bruno Liljefors jaktstuga ligger på Bullerö. I den finns numera ett skärgårdsmuseum som är öppet dagligen sommartid. Inträdet är gratis.

På Rågskär, Braka (Skogavik) och Hamnskär finns möjlighet att hyra stuga. På Bullerön finns också ett gästhem, tältplats och naturstig. Den som kommer med egen båt kan lägga till i någon av de fina naturhamnarna. Turtrafik till Bullerö utgår från Stavsnäs Vinterhamn (Stavsnäs Båttaxi).

Ändamålet med reservatet är att bevara området för allmänhetens friluftsliv samt att tillvarata och skydda områdets vetenskapliga och kulturella värden. Områdets skogsmark ska i huvudsak lämnas för fri vegetationsutveckling. Visst öppethållande av äldre inägomarker kan vidmakthållas. Skärgårdens naturgivna förutsättningar ska vara styrande för friluftslivets nyttjande av området.

Tidigare benämning: naturreservatet Bullerö-Rågskär-Skogavik-Hamnskär.

Se film om Bullerö

 

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut 1985                   

Skötselplan 1995                   

Ändring skötselplan 2000

Ny föreskrift 2004

Ändring fågelskyddsområde 2005

Ny förvaltare 2008

Fakta
Kommun:  Värmdö

Bildat år: 1967

Totalarea (ha): 4 437 varav land: 522

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Markägare: Naturvårdsverket

För besökaren: På Bullerö finns rastbod, torrdass, vandrarhem, museum i Bruno Liljefors jaktstuga, naturstig, kulturstig m.m.

Mer information
Informationsfolder

Utflyktsguiden

Bullerös egen webbplats

Naturbevakare Jan Olsén telefon 070-622 31 37

Karta

Get Microsoft Silverlight