Svartkobben

Det lilla reservatet Svartkobben ligger 1,5 kilometer väster om Sandhamn. Reservatet omfattar ön Svartkobben samt angränsande öar och skär. Öarna karaktäriseras av rundhällar med sparsam växtlighet. Stränderna är ofta branta och möjligheterna till bad och förtöjning är små.

Ändamålet med reservatet är att säkra en del av ett större skärgårdsområde som är av värde för allmänhetens friluftsliv.


 Svartkobbens naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut

Ändring av naturvårdsförvaltare

Fakta
Kommun: Värmdö

Bildat år: 1974

Totalarea (ha): 0,8 varav land: 0,8

Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Markägare: enskild

För besökaren: inga särskilda anordningar

Karta

Get Microsoft Silverlight