Svenska Högarnas naturreservat - ordningsföreskrifter

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning såsom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller utföra annan markbearbetning.
 • skada levande eller döda träd och buskar samt att såväl på land som i vatten skada vegetationen i övrigt.
 • störa djurlivet.
 • inplantera eller släppa lös för området främmande djurart.
 • inplantera, så eller sätta för området främmande växtart.
 • medföra hund eller katt som inte är kopplad.
 • framföra motordrivet fordon på land.
 • för längre tid än två dygn förankra båt vid samma strand.
 • tälta längre tid än två dygn.
 • framföra motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop.
 • göra upp eld på berghällar.
 • under tiden 1 april - 31 juli landstiga på öarna Kalken och Lillö samt befara vattenområde närmare än 100 m från dessa öar.
 • under tiden 1 april - 15 juli fiska från land och inom 100 meter från stranden av samtliga öar undantaget Storön.