Norra Malmas naturreservat - ordningsföreskrifter

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:
  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar,
  3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur),
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur,
  5. medföra okopplad hund,
  6. tälta,
  7. elda,
  8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  9. framföra motordrivet fordon eller cykel,
  10. parkera annat än på anvisad plats eller ställa upp husvagn eller släpvagn.