Nyckelviken

Nyckelviken är ett kommunalt naturreservat vid Saltsjön i nordöstra delen av Nacka, inte långt från Stockholms innerstad. I naturreservatets centrum ligger Stora Nyckelviken, en herrgård som uppfördes redan 1740.

Nyckelviksområdet ligger vid Lilla Värtan i norra Nacka kommun, några hundra meter nordost om Nacka centrum. Området är ett centralt beläget och populärt rekreations- och fritidsområde. Områdets natur karaktäriseras av tallklädda hällmarker och löv- och granbevuxna sprickdalar. Det vackra kulturlandskapet har anor långt tillbaka i historien. I ädellövskogsområdena finns ek och lind samt inslag av ask, alm och lönn. I fältskiktet växer flertalet av våra lundarter, bland annat den sällsynta buskvickern.

Herrgården Stora Nyckelviken används som kurs-/konferens- och festlokal (t.ex. vid bröllop). Här finns också ett hembygdsmuseum och servering. Ändamålet med naturvårdsområdet är i första hand att bevara ett välfrekventerat friluftsområde. Dessutom finns i området naturvetenskapligt intressanta ädellövskogsområden och raviner. Kulturlandskapet är vetenskapligt och kulturhistoriskt intressant.

 


 Nyckelvikens naturreservat

För mer information:
Nacka kommun

Karta

Get Microsoft Silverlight