Naturreservat

Nyckelviken 

Nyckelvikens naturreservat ligger vid Saltjön i nordöstra delen av Nacka, inte långt från Stockholms innerstad. I naturreservatets centrum ligger Stora Nyckelviken, en herrgård som uppfördes redan 1740.

Nyckelviksområdet ligger vid Lilla Värtan i norra Nacka kommun, några hundra meter nordost om Nacka centrum. Området är ett centralt beläget och populärt rekreations- och fritidsområde. Områdets natur karaktäriseras av tallklädda hällmarker och löv- och granbevuxna sprickdalar. Det vackra kulturlandskapet har anor långt tillbaka i historien. I ädellövskogsområdena finns ek och lind samt inslag av ask, alm och lönn. I fältskiktet växer flertalet av våra lundarter, bland annat den sällsynta buskvickern.

Herrgården Stora Nyckelviken används som kurs- och konferenslokal och här finns också ett hembygdsmuseum och servering. Ändamålet med naturvårdsområdet är i första hand att bevara ett välfrekventerat friluftsområde. Dessutom finns i området naturvetenskapligt intressanta ädellövskogsområden och raviner. Kulturlandskapet är vetenskapligt och kulturhistoriskt intressant.

 

Serviceinformation

ServeringStora Nyckelviken - en herrgård med café.
BadplatsDe många klipporna nere vid viken passar utmärkt för bad.
RaststugaVärmestuga finns.
VandringsledI området finns joggingspår och promenadvägar.
SevärdhetStora Nyckelviken, en herrgård med café och intill en ladugård med kor, kaniner och hästar. Hembygdsmuseet.
ParkeringParkering finns vid Jarlaberg.

Kontakta oss

Enheten för naturvård
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Nyckelvikens naturreservat

För mer information:
Nacka kommun

Karta

Get Microsoft Silverlight