Kappsta naturreservat - ordningsföreskrifter

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:
 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att till exempel gräva, borra, rista, eller måla,
 2. bryta kvistar, fälla, gräva upp, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar,
 3. medvetet störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur),
 4. göra upp eld utom på anvisad och iordninggjord plats på tider godkända av kommunens brandmyndighet,
 5. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt,
 6. medföra hund, katt eller annat husdjur som ej är kopplat,
 7. rida eller leda häst
 8. bruka störande motordriven anordning för lek eller sport,
 9. framföra cykel, moped eller annat motordrivet fordon
 10. tälta, ställa upp husvagn eller lägga upp båt,
 11. förtöja eller förankra båt eller flytetyg längre än två dygn,
 12. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.