Utö

Utö naturreservat omfattar hela norra Utö med omgivande skärgård. Här finns rester från äldre gruvbrytning med många gamla byggnader samt fina möjligheter till naturupplevelser.

Reservatet omfattar ett stort skärgårdsområde med hela norra Utö samt angränsande skärgårdsområde. I reservatet ingår de gruvor som vittnar om den järnmalmsbrytning som förekom här redan under 1100-talet. Här finns också många byggnader bevarade från 1700-talets gruvsamhälle.

Växtligheten på Utö domineras av barrskogar med ganska gles undervegetation, dock är de nordöstra och västra delarna örtrika. Värdefull flora finns på de stråk av urkalksten som genomlöper berggrunden på öns norra del. Även fågellivet i området är rikt. På Utö finns utbyggd service i gruvbyn med bland annat gästhamn, affär, bageri, värdshus, konferensanläggning och vandrarhem.

Ändamålet med reservatet är att bevara områdets egenart med dess speciella natur- och kulturvärden och att tillvarata de stora möjligheter Utö erbjuder för friluftsliv och rekreation.


 Utö naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut 1974

Komplettering föreskrifter 1981

Skötselplan

Fakta
Kommun:  Haninge 

Bildat år: 1974

Totalarea (ha): 4 179 varav land: 653

Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Övrigt: Natura 2000-område, Utö SE110185För besökaren: Skärgårdsnatur, kalkpåverkad flora, kulturhistoriskt intressant gruvområde, Utö kvarn, goda badmöjligheter, hotell, vandrarhem, restauranger, gästhamn, affär, bageri m.m. 

Mer information
Utflyktsguiden

 Externa länkar

Karta

Get Microsoft Silverlight