Tornberget

Tornberget är ett kommunalt naturreservat som omfattar ett stort skogsområde några kilometer väster om Västerhaninge. Här finns länets högsta punkt och möjlighet att vandra i vidsträckta skogar.

I Tornbergets naturreservat finns ett stort naturskogsområde med äldre hällmarkstallskog och myrmarker som ligger i anslutning till själva Tornberget (111 meter över havet). Gammelskogen fortsätter in i det angränsande Paradisets naturreservat. Tornbergets naturreservat är till stora delar opåverkat av modernt skogsbruk. I området förekommer växt- och djurarter som är typiska för gammal skog som inte avverkats.

Sörmlandsleden och en anlagd led från Paradisets naturreservat leder igenom området, liksom några vägar som är avstängda för biltrafik. Området ger möjlighet till fina naturupplevelser och en känsla att vara långt ut i vildmarken och här kan man uppleva tystnad och orördhet. Här finns goda möjligheter att plocka bär och svamp och man kan också få se tjäder, orre och andra skygga och ovanliga skogsfåglar.

Hanvedenskogarna är rika på fynd från stenåldern vilket beror på att Tornberget med omgivningar är det högst belägna området i Stockholms län och följaktligen det landområde som först steg ur havet efter den senaste istiden. Till detta nya landområde kom jägarfolk redan på stenåldern för bland annat fiske, säl- och fågeljakt.

Mera information, se Haninge kommun.

 


Tornbergets naturreservat

Get Microsoft Silverlight