Svartsjön

I Svartsjöns naturreservat finner man en mosaik av hällmarker, gammelskogar och myrar samt de två sjöarna Svartsjön och Långsjön.
Bild på Svartsjön

Vildmark mitt i Hanveden

Reservatet ligger i hjärtat av det stora skogsområdet Hanveden på Södertörn. När man vandrar längs Sörmlandsleden passerar man reservatet och de små sjöarna Långsjön och Svartsjön. Känslan av vildmark är påtaglig. 

Naturen präglas av karga, tallbevuxna hällmarker, myrar och sjöar. Det finns riktigt gamla tallar här och var. De äldsta tallarna, som kan vara över 200 år, har pansarbark eller krokodilbark, som liknar krokodilskinn. På tallarna växer svamparna tallticka och vintertagging. Skogarna är till stor del opåverkade av modernt skogsbruk och har höga naturvärden.

Länets äldsta sjö

De två skogssjöarna Svartsjön och Långsjön är näringsfattiga och starkt sura. Svartsjön är belägen på cirka 80 meter över havet och isolerades från dåvarande Ancylussjön, ett av Östersjöns forntida stadier, för drygt 9 000 år sedan. Det gör den till en av länets äldsta sjöar! 

Sörmlandsleden är vägen hit

Genom reservatet går Sörmlandsledens etapp Riddartorpet–Paradiset och vid Långsjön ansluter ledens gren mot Nynäshamn. Både Paradiset och Riddartorp är lämpliga utgångspunkter för besök i området. Det går också att ta sig från Tornbergets naturreservat i väster.

Reservatet gränsar till  Paradisets naturreservat i norr. I närheten ligger också två andra reservat, Tornberget och Skeppnan.

 


 Svartsjöns naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan  

  

Fakta

Kommun: Haninge

Bildat år: 2011

Totalarea (ha): 36,0
varav land: 29,2

Natura 2000-område Hanveden (SE01110197)

Get Microsoft Silverlight