Naturreservat

Häringe-Hammersta 

Stora ekar på en åker
Jätte-ekar på åkern nordost om Hammersta. Foto: Mattias Jansson

Häringe-Hammersta är ett stort kustnära naturreservat med en mångfald av naturtyper. Här finns goda möjligheter till vandringar och naturupplevelser.

Häringe-Hammersta naturreservat utgörs av två halvöar vid kusten. Häringe-Hammersta har karaktären av ett herrgårdslandskap. Här finns förhållandevis mycket ädellövskog som har en rik flora. Området har också ganska opåverkade barrskogsområden. Det ljusa, omväxlande landskapet är fint för strövtåg och cykelturer. Möjligheterna till bad och fiske är goda.

Syfte med reservatet är att bevara och vårda ett innerskärgårdslandskap och därmed bevara de natur- och kulturmiljövärden som är knutna till hävdade markslag, till innerskärgårdens löv- och barrskogar, i synnerhet ädellövskogar, samt till de sötvattens- och kustvattenmiljöer som utgör ett viktigt inslag i detta landskap.

 

Serviceinformation

Tillgängligt för personer med funktionsnedsättningDelar av området har god tillgänglighet för rullstolar och barnvagnar.
ServeringHäringe slott
BadplatsFina badklippor finns läng den långa strandlinjen.
BusshållplatsBuss 847 från Västerhaninge till hållplats Häringe grindar eller Hammersta.
TorrdassTorrdass fins vid Häringenäs södra del.
RidledTurridning erbjuds i området.
HotellHäringe slott erbjuder hotell, restaurang och café.
EldplatsFlera iordningsställda eldplatser finns i området.
VandringsledHär finns ett omfattande nät av stigar och leder. Byholmsslingan är en 3 km lång natur- och kulturstig.
UtsiktFlera fina utsiktsplatser finns i Häringe.
ParkeringFlera parkeringsplatser finns både på Häringe och Hammersta.

Kontakta oss

Enheten för naturvård
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Häringe-Hammersta naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan 2004

Ändring reservatsbeslut och skötselplan 2009

Fakta
Kommun:  Haninge, Nynäshamn

Bildat år: 1990

Totalarea (ha): 1 887 varav land: 1 052

Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Övrigt: Natura 2000-område, Häringe-Hammersta SE0110005 

För besökaren: Markerade stigar, p-platser, ruinen efter Hammerstahus, Frugrottan, Häringe slott konferensanläggning (utanför reservatet).

Mer information
Utflyktsguiden

Externa länkar

Karta

Get Microsoft Silverlight