Gullringskärrets naturreservat - ordningsföreskrifter

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:
  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.
  2. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar.
  3. plocka eller gräva upp växter.
  4. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, uppehålla sig i närheten av gryt, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
  5. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
  6. göra upp eld.
  7. parkera annat än på anvisad parkeringsplats eller ställa upp hus- eller släpvagn.
  8. rida på skogsmarken.
  9. anordna snitslat spår eller orienteringskontroll.
  10. tälta.