Ålö - Rånö

Strandäng med lummiga lövträd.

Reservatet omfattar öarna Ålö och Rånö med omgivande öar. Reservatet ligger mellan Utö och Nåttarö i yttre delen av Stockholms södra skärgård. Naturen på öarna består av såväl skog och odlingslandskap. Stränderna är omväxlande med både branta klippor och flacka sandstränder mot havet i öster, t.ex. Storsand på Ålö.

Öarnas skogsmark består till stor del hällmarkstallskogar. På såväl Ålö och Rånö finns inslag av odlingslandskap och jordbruket har historiskt haft stor betydelse för försörjningen. Inslaget av kalk i berggrunden på Ålö ger förutsättningar för en artrik flora i både skog och odlingslandskap. En relativt stor andel av Ålös skogar har också höga naturvärden.

I reservatets marina miljöer finns förutsättningar för en relativt stor variation av marina naturtyper. Både Ålö som Rånö har stor betydelse för friluftslivet. Ålö har broförbindelse med Utö medan Rånö nås med reguljär Waxholmsbåt. På Rånö finns en stugby och camping.


 Ålö - Rånö naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut

Skötselplan

Informationsbroschyr

 

Fakta
Kommun:  Haninge

Bildat år: 2008

Totalarea (ha): 2 829 varav land: 1 063 
  Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

För besökaren: kustlandskap, strandbad, stuguthyrning, restaurang/café (sommaröppet) m.m.

Övrigt: Natura 2000-område SE0110017 Ålö, SE0110118 Rånö Ängsholme

 Externa länkar

Karta

Get Microsoft Silverlight