Eldgarnsö naturreservat - ordningsföreskrifter

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:
 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrig t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur).
 4. för längre tid än två dygn i följd tälta eller förtöja båt på samma ställe.
 5. rida annat än på vägar.
 6. göra upp eld annat än på anvisade platser.
 7. medföra hund eller katt som inte är kopplad.
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar.
 9. parkera annat än på anvisade platser.
 10. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument e d.
 11. fånga eller samla in insekter.