Björkö naturreservat - ordningsföreskrifter

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:
  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla,
  2. bryta kvistar, fälla eller på anat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar,
  3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur),
  4. medföra hund eller katt som inte är kopplad,
  5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
  6. göra upp öppen eld,
  7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförbar anordning.