Norra Björkfjärdens naturreservat - ordningsföreskrifter

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:
  • under tiden 1 april - 15 juli beträda vattenområde intill 100 meter från ön Kalvskär,
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar,
  • störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur),
  • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
  • för längre tid än två dygn i följd tälta eller förtöja båt på samma plats,
  • elda på annan plats än anvisad,
  • på land framföra motordrivet fordon.