Naturminnen

Särpräglade naturföremål som träd, flyttblock eller liknande kan skyddas som naturminne.
Naturminnesmärkt tall

Naturminnena är antingen punktobjekt eller har en yta mindre än ett hektar. I Stockholms län finns 138 naturminnen.

De flesta naturminnena i länet är stora gamla träd. Tio olika trädslag finns representerade. Vanligast är stora ekar.

Utöver träden finns bland länets naturminnen:
13 geologiska objekt
3 holmar eller småöar
3 floralokaler
1 insektslokal

  • Det största naturminnesmärkta trädet är Ekebyhovseken på Ekerö.
  • Det äldsta kvarvarande naturminnet består av två ekar vid Lindholmens gård i Vallentuna. Ekarna fridlystes redan år 1918.
  • Det senast bildade naturminnet är Pålsundsberget vid Söder Mälarstrand, mitt i Stockholm.
  • Ett av de mest kända naturminnena är Ytterby varphögar på Resarö i Vaxholms kommun. 

 Publikationer

Rapporten Naturminnen i Stockholms län är utgiven i Länsstyrelsens rapportserie. Ladda ner den som pdf (obs 3 delar)

Naturminnen i Stockholms län

 Läs mer