Upplands Väsby kommun 

Fastställda bevarandeplaner i Upplands Väsby kommun

Många områden har fått reviderade naturtypskartor, se information om kvalitetssäkringen.

Bevarandeplan      reviderad karta

Torsåkers almlund SE0110340     karta  

Vallensjö SE0110339     reviderad karta   

 

 

Kontakta oss

Enheten för naturvård
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00