Upplands Väsby kommun

Fastställda bevarandeplaner i Upplands Väsby kommun

Många områden har fått reviderade naturtypskartor, se information om kvalitetssäkringen.

Bevarandeplan      reviderad karta

Torsåkers almlund SE0110340     karta  

Vallensjö SE0110339     reviderad karta