Norrtälje kommun

Här finns fastställda bevarandeplaner i Norrtälje kommun

Reviderad karta gäller

Till vissa områden finns en reviderad karta. Den visar de livsmiljöer och arealer som beslutats av regeringen efter kvalitetssäkringen och ersätter då den karta som finns sist i bevarandeplanen. När alla bevarandeplaner är reviderade kommer samtliga bevarandeplaner att innehålla en korrekt karta. Läs mer om revideringen och kvalitetssäkringen här.

 

Bevarandeplan      reviderad karta

Arnö SE0110180

Arsläjan SE0110211

Aspdalssjön SE0110108 (ska kompletteras med fågelarter enl. fågeldirektivet)     reviderad karta 

Balet SE0110212

Bellberget SE0110145

Bergbofjärden-Häverö prästäng del prästäng SE0110078

Bergbofjärden-Häverö prästäng del Bergby SE0110078

Björinge SE0110106  

Björnviken-Mörtviken SE0110217     reviderad karta  

Blommenskärren SE0110376

Blåkulla SE011037 

Boda SE0110216 

Borgskogen SE0110107

Borudamyren SE110105

Borudan-Pellemossen SE0110219 

Bränselmossen-Ljusmossen-Bredmossen SE0110220 

Buddbol SE0110221 

Bullerskär SE0110043  

Dansbol SE0110381

Edsbro kyrksjö SE0110223 

Ersmossen SE0110224 

Fiskarudden SE0110225

Furusundsfjärden SE0110141

Gorran SE0110138

Grevinnans Rå SE0110229

Grundsjön SE0110179

Grytkärren SE0110230 

Hamnudden SE0110149 

Hasselhorn SE0110231     reviderad karta  

Havsskogen SE0110232 

Hov SE0110150 

Hummelberget SE0110233

Hummelsvedjan SE0110234 

Häverö-Norrby SE0110235 

Igelsta SE0110239     reviderad karta 

Kallvik SE0110258                                                   

Kalvskäret SE0110241

Karlberg SE0110242  

Karlsdalsmossen SE0110122

Kassjön SE0110244     reviderad karta 

Katthavet SE0110299

Klubben SE0110210     reviderad karta

Klövängen SE0110380 

Kolarmoraåskogen SE0110245

Kornamossen SE0110139     reviderad karta  

Kristineholm SE0110246

Kråkhättan SE0110247 

Kvicksalshagen-Igelsjön SE0110238     reviderad karta 

Lerkärret SE0110248  

Lidö SE0110249

Lugnet SE0110275     reviderad karta  

Långsjön SE0110103

Lötaholmen SE0110264

Malmsjön SE0110038

Maran SE0110251     reviderad karta 

Mjölnarkärrskogen SE0110252 

Mornäsan SE0110298 

Mossbottnarna SE0110378

Mårdsjön SE0110253

Mörtsjöskogen SE0110254   

Nor SE0110255 

Nordväst Rörmyren SE0110256     reviderad karta 

Norra Malma SE0110123 

Norrmarjummossen SE0110261

Norrpada SE0110140     reviderad karta

Norsviken SE0110263     reviderad karta 

Nothamn SE0110240 

Ormberget SE0110120     reviderad karta 

Riddersholm SE0110113

Rimsjöskogen SE0110051     reviderad karta 

Rotholma SE0110266

Råda SE0110104

Röllingfladen SE0110373 

Rörvik SE0110268 

Samnäsfjärden SE0110260     reviderad karta 

Sjöängen SE0110270 

Skällarholmsviken SE0110227 

Smedsmoraskogen SE0110274

Storanden SE0110277

Storlaven SE0110278

Stormaren-Lillträsket, Gisslingö SE0110228

Stormossen SE0110213

Storvikaren SE0110280     reviderad karta   

Storängen SE0110281  

Storängstorpet SE0110372

Ströjan SE0110283     reviderad karta 

Svartkärret SE0110262

Svartsjön SE0110137     reviderad karta 

Svarvarmosskogen SE0110259  

Svenska Björn SE0110124     reviderad karta  

Svenska Högarna SE0110096

Syd Väsby SE0110292     reviderad karta 

Söderfladen SE0110284

Södergarn SE0110365 

Södersjön SE0110287 

Södra Råda SE0110269

Tranmyran SE0110375 

Tullviksbäcken SE0110147

Vagn SE0110290     reviderad karta 

Vickelsjön SE0110178 

Vågsjön SE0110243

Väsby ängsbacke SE0110293  

Västerängen SE0110294

Ålandet SE0110295 

Ängsö SE0110041

Öbacken SE0110296 

Ön SE0110366