Norrtälje kommun

Fastställda bevarandeplaner i Norrtälje kommun

Många områden har fått reviderade naturtypskartor, se information om kvalitetssäkringen.

Bevarandeplan      reviderad karta

Arnö SE0110180

Arsläjan SE0110211     reviderad karta 

Aspdalssjön SE0110108 (ska kompletteras med fågelarter enl. fågeldirektivet)     reviderad karta 

Balet SE0110212     reviderad karta  

Bellberget SE0110145     reviderad karta   

Bergbofjärden-Häverö prästäng del prästäng SE0110078    karta 

Bergbofjärden-Häverö prästäng del Bergby SE0110078

Björinge SE0110106  

Björnviken-Mörtviken SE0110217     reviderad karta  

Blommenskärren SE0110376     reviderad karta 

Blåkulla SE011037 

Boda SE0110216 

Borgskogen SE0110107     reviderad karta 

Borudamyren SE110105     reviderad karta 

Borudan-Pellemossen SE0110219     reviderad karta 

Bränselmossen-Ljusmossen-Bredmossen SE0110220   karta 

Buddbol SE0110221 

Bullerskär SE0110043  

Dansbol SE0110381

Edsbro kyrksjö SE0110223 

Ersmossen SE0110224 

Fiskarudden SE0110225     reviderad karta 

Furusundsfjärden SE0110141     reviderad karta 

Gorran SE0110138          karta 

Grevinnans Rå SE0110229     karta 

Grundsjön SE0110179     reviderad karta 

Grytkärren SE0110230     reviderad karta  

Hamnudden SE0110149 

Hasselhorn SE0110231     reviderad karta  

Havsskogen SE0110232 

Hov SE0110150 

Hummelberget SE0110233     reviderad karta 

Hummelsvedjan SE0110234 

Häverö-Norrby SE0110235 

Igelsta SE0110239     reviderad karta 

Kallvik SE0110258                                                   

Kalvskäret SE0110241

Karlberg SE0110242  

Karlsdalsmossen SE0110122     reviderad karta 

Kassjön SE0110244     reviderad karta 

Katthavet SE0110299     karta 

Klubben SE0110210     reviderad karta

Klövängen SE0110380 

Kolarmoraåskogen SE0110245     reviderad karta 

Kornamossen SE0110139     reviderad karta  

Kristineholm SE0110246     reviderad karta   

Kråkhättan SE0110247 

Kvicksalshagen-Igelsjön SE0110238     reviderad karta 

Lerkärret SE0110248  

Lidö SE0110249     reviderad karta 

Lugnet SE0110275     reviderad karta  

Långsjön SE0110103     reviderad karta

Lötaholmen SE0110264     reviderad karta  

Malmsjön SE0110038     reviderad karta 

Maran SE0110251     reviderad karta 

Mjölnarkärrskogen SE0110252 

Mornäsan SE0110298 

Mossbottnarna SE0110378

Mårdsjön SE0110253     reviderad karta

Mörtsjöskogen SE0110254   

Nor SE0110255 

Nordväst Rörmyren SE0110256     reviderad karta 

Norra Malma SE0110123 

Norrmarjummossen SE0110261     reviderad karta 

Norrpada SE0110140     reviderad karta

Norsviken SE0110263     reviderad karta 

Nothamn SE0110240 

Ormberget SE0110120     reviderad karta 

Riddersholm SE0110113     reviderad karta 

Rimsjöskogen SE0110051     reviderad karta 

Rotholma SE0110266     reviderad karta  

Råda SE0110104     reviderad karta 

Röllingfladen SE0110373 

Rörvik SE0110268 

Samnäsfjärden SE0110260     reviderad karta 

Sjöängen SE0110270 

Skällarholmsviken SE0110227 

Smedsmoraskogen SE0110274     reviderad karta

Storanden SE0110277     reviderad karta

Storlaven SE0110278     reviderad karta

Stormaren-Lillträsket, Gisslingö SE0110228     reviderad karta 

Stormossen SE0110213     karta 

Storvikaren SE0110280     reviderad karta   

Storängen SE0110281  

Storängstorpet SE0110372     reviderad karta 

Ströjan SE0110283     reviderad karta 

Svartkärret SE0110262     reviderad karta  

Svartsjön SE0110137     reviderad karta 

Svarvarmosskogen SE0110259  

Svenska Björn SE0110124     reviderad karta  

Svenska Högarna SE0110096     reviderad karta  

Syd Väsby SE0110292     reviderad karta 

Söderfladen SE0110284     karta 

Södergarn SE0110365 

Södersjön SE0110287 

Södra Råda SE0110269     reviderad karta 

Tranmyran SE0110375 

Tullviksbäcken SE0110147     reviderad karta

Vagn SE0110290     reviderad karta 

Vickelsjön SE0110178 

Vågsjön SE0110243     reviderad karta 

Väsby ängsbacke SE0110293  

Västerängen SE0110294     reviderad karta 

Ålandet SE0110295 

Ängsö SE0110041     reviderad karta 

Öbacken SE0110296 

Ön SE0110366