Botkyrka kommun

Fastställda bevarandeplaner i Botkyrka kommun

Många områden har fått reviderade naturtypskartor, se information om kvalitetssäkringen.

Bevarandeplan     reviderad karta

Bornsjön SE0110114     reviderad karta 

Brinkbäcken SE0110163 

Brosjön SE0110115     reviderad karta 

Ekholmen SE0110165     reviderad karta 

Sturehov SE0110181     reviderad karta