Nationalparker

Nationalparkerna är de främsta skyddade naturområdena. I Stockholms län finns två nationalparker.

Ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp i sitt naturliga tillstånd kan avsättas som nationalpark. En förutsättning är att staten äger marken. För närvarande finns 28 nationalparker i Sverige.

Beslut om att inrätta nationalparker fattas av regering och riksdag. Naturvårdsverket utfärdar föreskrifter och skötselplan.

Bestämmelser om nationalparker finns i 7 kap. 2 och 3 §§ miljöbalken samt i nationalparksförordningen (1987:938).

I Stockholms län finns två nationalparker, Tyresta nationalpark mellan Haninge och Tyresö och Ängsö nationalpark i Roslagens innerskärgård.

Tyresta nationalpark.

Ängsö nationalpark.