Lovö naturreservat 

Välkommen till Länsstyrelsens webbsidor om Lovö naturreservat i Ekerö kommun.

Två betande hästar.
Hästar på bete vid Norrby. Lovö kyrka i bakgrunden. Foto: Stefan Henriksson

Beslutet om Lovö naturreservat är överklagat

Beslutet om att bilda Lovö naturreservat är överklagat och är överlämnat till regeringen, Miljödepartementet, för prövning.

Lovö naturreservat beslutat

Länsstyrelsen beslutade den 17 mars 2014 att bilda Lovö naturreservat.

>> Läs mera och ladda ner reservatsbeslutet 

Den 12 september 2014 beslutade Länsstyrelsen om ändringar av tidigare beslut gällande undantag från föreskrifterna i några mindre delområden. 

>> Ladda ner ändringsbeslutet  

Lovö naturreservat på remiss

Ett förslag till Lovö naturreservat har varit på remiss till 20 september 2013.

>>Mer om remissen, ladda ner förslaget. 

Bakgrund om projektet

På följande sidor finns information om arbetet med att skydda området. Här kan du läsa om bakgrunden till reservatsbildningen och de inventeringar av områdets natur-, frilufts- och kulturvärden som har utförts.

Kontakta oss

Björn Carlberg
Handläggare
Enheten för naturvård
Ylva Othzén
Handläggare
Enheten för miljöanalys och miljöplanering
Avdelningen för miljö
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Aktuellt

Förslaget till Lovö naturreservat har varit på remiss, se länk till vänster.