19. Nackareservatet

Nackareservatet kallas det stora skog- och sjörika naturområde som ligger på gränsen mellan Stockholm och Nacka. Området har under lång tid varit ett av Stockholmstraktens mest attraktiva strövområden, och här finns möjligheter till en mängd olika aktiviteter.

Flygfoto över ett sund med två kajaker.

Reservatet fungerar som ett ovärderligt andningshål för de många besökarna året om. Området erbjuder en mängd friluftsverksamheter som vandring, orientering, skidåkning, skridskoåkning, fiske, cykling, kanotpaddling, svamp- och bärplockning. Sörmlandsleden börjar i Björkhagen och löper genom reservatets södra delar och vidare österut. I området finns även flera andra småvägar, stigar och elljusspår. Viktiga besöksmål är Hellasgårdens friluftsanläggning samt badplatserna vid Källtorpssjön och Söderbysjön. På vintern plogas en mycket omtyckt långfärdsskridskobana upp på Källtorpssjön.

Sjösystemet i området

Kärnan i reservatet utgörs av sjösystemet som från Ältasjön i söder löper via Söderbysjön till Dammtorpssjön och ut i Järla sjö i norr. Sjöarna omges av skogsmark och tidigare ekhagar och öppna kulturmarker som är under igenväxning eller används som golfbana. Källtorpssjön är en fin badsjö och häckplats för storlom och drillsnäppa. Nordväst om sjön finns bäckraviner med bland annat den vackra ormbunken strutbräken. I Dammtorpssjön häckar kricka och skäggdopping. I Dammtorpssjön och i Söderbysjöns västra delar finns också stora bestånd av den ovanliga vattenaloen vars täta bladrosett flyter upp till ytan när den blommar. Den gröna mosaiktrollsländan är beroende av vattenaloe för sin äggläggning. Trollsländan kan man få syn på vid sjöarna varma sommardagar. Under vintern är Nackabäcken en säker lokal för den lilla svartvita strömstaren som energiskt dyker i det kalla vattnet i jakt på vattenlevande insekter.

I dalgången mellan Söderbysjön och Ulvsjön finns en vacker lindskog. Här blommar underviol, vätteros och tandrot på våren. Med kanot kan man göra en fin paddlingstur från Dammtorpssjön via Söderbysjön till Ältasjön. En tidig försommarmorgon får man uppleva det rika fågellivet och näktergalens sång från stränderna på nära håll. Det finns gott om spår efter bäver på trädstammar längs delar av sjösystemet. Bävern fäller både små och stora träd, bland annat för att komma åt näringsrika skott och knoppar.

Vid Erstaviks gård i öster, utanför det egentliga reservatet, avlöses barrskogen av en av Sveriges finaste herrgårdsmiljöer från gustaviansk tid. Gården omges av ett jordbrukslandskap av åkrar, hagar och betade strandängar. Här har över 200 fågelarter observerats genom åren och i Erstaviksbäcken leker havsöringen.

 Nackareservatet

Karta

Vägbeskrivning
Tunnelbana till Björkhagen, Kärrtorp, Bagarmossen eller Skarpnäck. Buss 401 från Slussen till Hellasgården. Buss 875 från Gullmarsplan till hållplats Öringe. Med bil, Ältavägen genom Sickla.

Fakta
Nackareservatet består formellt av två kommunala reservat: ett i Nacka kommun och ett i Stockholms stad.

Bildade år: 2006
Markägare: Stockholms stad
Reservatsförvaltare: Stockholms stad

Area (hektar)(Båda reservaten)
Land      751
Vatten    105
Totalt     856

 Mer om Nackareservatet