26. Björnö

Björnö naturreservat ligger längst ut på Ingarö i Värmdö kommun. Reservatet består av typisk skärgårdsnatur med ett öppet småskaligt odlingslandskap insprängt i dalar mellan skogar och klippor. Området, som ligger på en halvö, är lättillgängligt även för den som inte har båt. Skogarna består mest av hällmarkstallskog, men i området finns också granskog, tallmossar, lövkärr och ädellövskog.

Flygfoto över sandstrand och hav.

Många kommer till Björnö för att njuta av sol och bad på klipporna och den fina sandstranden vid Torpesand med utblick mot Nämdöfjärden. Men Björnö har mycket att erbjuda under alla årstider. För den som vill vandra och uppleva mer av skärgårdsnaturen breder resten av reservatet ut sig i nordost. Halvön genomkorsas av ett nätverk av stigar och grusvägar.

 

Utmark till Björnö gård

Det område som idag är skyddat som naturreservat var tidigare utmark till gården Björnö som ligger någon kilometer före avfarten till reservatet. Marken brukades i första hand som betesmark, men den var också betydelsefull som gårdens förråd av virke och ved. På 1700-talet fanns fyra torp i området och 30 personer odlade och levde i huvudsak på vad de små åkerlapparna och betesmarken kunde ge. Odlingsrösen, stengärdesgårdar samt förvildade fruktträd och rosenbuskar är några exempel på de många spår av människors arbete och slit man kan se i området.

Blommande betesmarker på Näset

När Skärgårdsstiftelsen köpte området 1981 hade mycket av de öppna markerna vuxit igen. Idag håller arrendatorn på Småängsgården, ett nyskapat skärgårdshemman, delar av reservatet öppet med hjälp av bete och slåtter. Vackra och värdefulla betesmarker finns på Näset, där Adam och Eva blommar på försommaren. Gåsörten färgar strandängarna gula senare på sommaren. Här hittar man också havssälting, kärrvial och den lilla ormbunken ormtunga. Vid Slängen finns även ett ek- och hasselområde med praktfull lundflora. Blåsippor och tibast blommar tidigt på våren och vårärt, tandrot och myska tar vid senare på säsongen. Tibastens bär som lyser röda på sensommaren är mycket giftiga för människor men ofarliga för fåglar.

 Björnö naturreservat

Besöksinfo/vägbeskrivning

Karta

Ordningsföreskrifter

Fakta
Kommun: Värmdö
Bildat år: 1983
Markägare: Skärgårdsstiftelsen
Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Area (hektar)
Land      316
Vatten    633
Totalt     949