Handläggningstid för ansökan om förordnande som fisketillsynsman

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla inkommande ärenden om ansökan om förordnande som fisketillsynsman inom den angivna handläggningstiden.
 Illustration. Timglas.

Aktuell handläggningstid är 2 månader

(Uppdaterades senast 2018-01-12) 

 

Tidsangivelsen gäller generellt för ärenden om ansökan om förordnande som fisketillsynsman. Då ärendets karaktär och omfattning påverkar hur lång tid det tar att handlägga kan handläggningstiden för ditt ärende skilja något från den aktuella handläggningstiden.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

Handläggaren bedömer om ärendet är komplett. Saknas några uppgifter begär vi in kompletteringar från dig. När eventuella kompletteringar har inkommit kan handläggning av ärendet påbörjas. Handläggaren gör en rekvisition på utdrag från misstanke- och belastningsregistret för att bedöma laglydnad och lämplighet. Samtidigt skickas en internremiss till länsfiskekonsulenten som ser över det angivna området och behovet. När beslutet är fattat skickas originalet till fisketillsynsmannen och en kopia på beslutet skickas till uppdragsgivaren.

Om du ska skicka in en ansökan, tänk på:

Du kan själv påverka handläggningstiden genom skicka in en komplett ansökan. Din ansökan ska innehålla:

  • Namn, adress och personnummer
  • Tillsynsområde
  • Uppdragsgivare
  • Referenser
  • Utbildningsbevis

Ansökan ska skickas till det län du är folkbokförd i.  

Vad händer efter du fått ditt beslut?

När du fått ditt beslut, förordnande och tjänstetecken kan du börja ditt uppdrag som fisketillsynsman på de sjöar som angivits i förordnandehandlingen.

Varför behöver du förordnande?

Länsstyrelsen förordnar fisketillsynsmän för att kontrollera att bestämmelserna om fiske efterlevs. För att komma i fråga för uppdraget ska man vara minst 18 år, ha genomgått föreskriven utbildning, vara laglydig och i övrigt lämplig för uppgiften. Man ska dessutom ha nominerats som tillsynsman av någon som disponerar fiskevatten där Länsstyrelsen bedömer att det föreligger behov av särskild tillsyn och kontroll.

Läs mer

Ansök om fisketillsyn här