Handläggningstid för tillstånd till verksamhet med djur

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla ansökningar om tillstånd till verksamhet med djur enligt 16 § djurskyddslagen inom den angivna handläggningstiden.
Illustration: Timglas. 

Aktuell handläggningstid är 3 månader från komplett ansökan till kontroll.

(Uppdaterades senast  2018-04-16)

 

Tiden ovan gäller generellt för ärenden om ansökningar om tillstånd till verksamhet med djur enligt 16 § djurskyddslagen. Ditt ärende kan därför skilja sig något från den aktuella handläggningstiden.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

Din ansökan diarieförs hos Länsstyrelsen och du får ett bekräftelsebrev skickat till dig. Din ansökan granskas därefter av en handläggare och om vi saknar uppgifter i din ansökan kommer du att få ett brev med begäran om komplettering. Om du inte får en begäran om komplettering är din ansökan komplett. När din ansökan är komplett gör vi en kontroll av verksamheten. För närvarande har vi väldigt många ansökningar som väntar på kontroll och väntetid förekommer. Vid kontrollen bedömer vi verksamheten utifrån gällande djurskyddsbestämmelser. Du får sedan en skriftlig rapport som du har möjlighet att lämna synpunkter på. Om det inte finns några brister, eller när du har åtgärdat eventuella brister, får du ett beslut om tillstånd.

Om du ska skicka in en ansökan, tänk på:

 Du kan själv påverka handläggningstiden genom skicka in en komplett ansökan.

Varför behöver du ansöka om tillstånd?

Djurskyddet regleras i lagen. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Läs mer

Ansökan om tillstånd till verksamhet med djur