Handläggningstid för godkännande av anläggning vid offentlig förevisning av djur

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla ansökningar om offentlig förevisning av djur inom den angivna handläggningstiden.
 Illustration: Timglas. Aktuell handläggningstid är 3 månader från att ansökan är komplett.
(Uppdaterades senast per 2018-01-15)

Tiden ovan gäller generellt för ärenden om godkännande för offentlig förevisning av djur. Beroende på hur komplext ärendets karaktär och omfattning är kan handläggningstiden variera. Handläggningstiden för ditt ärende kan därför skilja något från den aktuella handläggningstiden.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

När vi fått in din ansökan skickar vi en bekräftelse till dig där du ser vilket diarienummer den fått hos oss och vem som är handläggare. Du får också en faktura på ansökningsavgiften som måste betalas innan vi börjar handlägga din ansökan. Först granskas ansökan. Om vi saknar uppgifter får du ett brev där vi ber dig att komplettera med saknade uppgifter. Först när ansökan är komplett sker en kontroll av verksamheten. Länsstyrelsen meddelar beslut om godkännande då vi bedömt att verksamheten bedrivs enligt gällande djurskyddsbestämmelser.

Om du ska skicka in en ansökan tänk på:

Du kan själv påverka handläggningstiden genom att skicka in en komplett ansökan och betala in avgiften.

Varför behöver du ansöka om godkännande?

Du måste ha godkännande från Länsstyrelsen för att få förevisa djur offentligt för allmänheten. Detta regleras i 37 § djurskyddsförordningen.  

Läs mer

Om godkännande för offentlig förevisning av djur