Ägarlösa katter

I vårt län finns många ägarlösa katter. Katterna är ofta förvildade. Detta är ett stort djurskyddsproblem, men kan också innebära ett hälsoskyddsproblem för människor.

Om det bor för många katter på ett ställe händer det att några av katterna ger sig av för att söka efter nya hem. De fortplantar sig utan begränsning och förvildas ofta. Ibland händer det också att människor överger sina katter.

Katter utan ägare far vanligtvis mycket illa. Många tror att de klarar sig själva eftersom de är de enda tamdjur vi släpper ut helt fritt, men detta stämmer inte. Katterna får ofta för lite mat. De kan bli sjuka, få skador eller drabbas av annat lidande.

Ägarlös katt – vad gör jag?

  • Sätt upp lappar med en beskrivning och foto av katten i närområdet för att se om katten har en ägare
  • kontrollera om möjligt om katten är märkt (halsband, tatuering eller chip)
  • om katten är tam kan du fästa ett meddelande i ett enkelt kardborrehalsband på katten för att försöka få kontakt med en eventuell ägare
  • om du inte hittar någon ägare till katten, kontakta gärna ett katthem för att se om de har möjlighet att ta emot den
  • kontakta Länsstyrelsen
  • hjälp gärna till vid ett eventuellt omhändertagande så att rätt katt omhändertas    

Tänk på att eftersöka en ägare till katten så snart som möjligt när du upptäcker den! Om du har matat en katt en tid kan du ses som ägare till katten. Det är då din katt, som du har det fulla ansvaret för.

Vem gör vad?

Övergivna, ägarlösa och/eller förvildade katter omfattas av flera olika lagstiftningar och beroende på situationen kan därför länsstyrelsen, kommunen eller polisen hantera ärenden som gäller sådana katter.

Myndighet 

Lagstiftning 

 Åtgärd

 Polisen

Lagen om tillsyn av hundar och katter

Kan ge avlivningstillstånd till jakträttsinnehavaren att avliva katter som kan antas vara förvildade, inom tätbebyggt område

 Kommunen

Miljöbalken

Kan hantera ärenden med katter (med känd ägare) som orsakar sanitära problem genom att rikta krav mot ägaren

 Länsstyrelsen

Djurskyddslagen

Kan ta beslut om omhändertagande och försäljning/överlåtelse eller avlivning (polisen kan också ta beslut om omhändertagande enligt djurskyddslagen)

 

Anmälan om ägarlösa katter som far illa

Om du vill göra en anmälan om katter som far illa kan du ringa vår servicetelefon 010-223 11 20. Vi tar emot samtal vardagar klockan 9-12. Det är viktigt att du lämnar så mycket uppgifter som möjligt om djuren. Om vi beslutar att katterna ska omhändertas enligt djurskyddslagen så är det polisen som rent praktiskt sköter omhändertagandet. De måste då veta hur katterna ser ut och var de uppehåller sig för att kunna fånga in dem.

Vad händer med de omhändertagna katterna?

När vi beslutat att omhänderta ägarlösa katter ska vi också snarast bestämma vad som ska hända med dem. Är katterna friska och tillräckligt tama beslutar vi att de ska överlåtas eller säljas. Om de är sjuka, skadade eller inte går att hantera på grund av att de är förvildade beslutar vi att de ska avlivas (enligt de allmänna råden i Jordbruksverkets föreskrifter bör förvildade katter som levt utomhus inte tvingas att leva inomhus). 

Lagstiftning och föreskriften som gäller för katter går att läsa om du följer länkarna till höger på sidan.