Övergivna och förvildade katter

I vårt län finns många övergivna och/eller förvildade katter. Detta är ett stort djurskyddsproblem, men kan också innebära ett hälsoskyddsproblem för människor.

Vem gör vad?

Övergivna och/eller förvildade katter omfattas av flera olika lagstiftningar och beroende på situationen kan därför länsstyrelsen, kommunen eller polisen hantera ärenden som gäller sådana katter.

Myndighet 

Lagstiftning 

 Åtgärd

 Polisen

Lagen om tillsyn av hundar och katter

Kan ge avlivningstillstånd till jakträttsinnehavaren att avliva katter som kan antas vara förvildade, inom tätbebyggt område

 Kommunen

Miljöbalken

Kan hantera ärenden med katter (med känd ägare) som orsakar sanitära problem genom att rikta krav mot ägaren

 Länsstyrelsen

Djurskyddslagen

Kan ta beslut om omhändertagande och försäljning/överlåtelse eller avlivning (polisen kan också ta beslut om omhändertagande enligt djurskyddslagen)

 

Anmälan om förvildade och övergivna katter som far illa

Om du vill anmäla att övergivna och/eller förvildade katter far illa kan du kontakta oss på vår servicetelefon 010-223 11 20. Vi tar emot samtal vardagar klockan 9-12. Det är viktigt att du lämnar så mycket uppgifter som möjligt om katten/katterna. Om vi beslutar att katterna ska omhändertas enligt djurskyddslagen så är det polisen som rent praktiskt sköter omhändertagandet. De måste då veta hur katterna ser ut och var de uppehåller sig för att kunna fånga in dem.

Vad händer med de omhändertagna katterna?

När vi beslutat att omhänderta övergivna/förvildade katter ska vi också snarast bestämma vad som ska hända med dem. Är katterna friska och tillräckligt tama beslutar vi att de ska överlåtas eller säljas. Om de är sjuka, skadade eller inte går att hantera på grund av att de är förvildade beslutar vi att de ska avlivas. Det är inte förenligt med djurskyddslagen att fånga in och tvinga mycket skygga och förvildade katter att leva inomhus. 

Lagstiftning och föreskrift som gäller för övergivna och/eller förvildade katter går att läsa  om du följer länkarna till höger på sidan.