Vill du anmäla att djur far illa i Stockholms län?

Om du ser att djur far illa i Stockholms län kan du anmäla detta till Länsstyrelsen. Du kan ringa, skicka e-post eller skriva brev (se högerspalten).

Vi får in många anmälningar varje dag och prioriterar hårt för att hinna kontrollera de mest akuta anmälningarna. Du kan hjälpa oss att genom att lämna så tydlig och korrekt information som möjligt så vi kan prioritera anmälningarna rätt.
Grisar som bökar

Finns djuren i Stockholms län?

Länsstyrelsen i Stockholm har bara ansvar för djurskyddskontrollen i Stockholms län. För anmälan som gäller djur och djurhållare i andra län, var snäll och kontakta länsstyrelsen i det aktuella länet, se länk till höger "länsstyrelserna i Sverige". 

Uppgifter som vi behöver 

 • Vem har hand om djuret/djuren: namn och adress
 • Vilket/vilka slags djur gäller anmälan?
 • Hur många djur gäller anmälan?
 • Var finns djuret/djuren: adress (eventuellt vägbeskrivning)
 • På vilket/vilka sätt far djuret/djuren illa?
 • Beskriv djurens tillstånd, miljö, foder, vatten med mera.
 • När sågs bristerna senast: datum (klockslag)
 • Har bristerna iakttagits tidigare? Ange datum.
 • Övriga uppgifter som kan vara bra för oss att veta. Det kan till exempel vara om djurägaren eller djuret kan utgöra ett hot för vår personal.

Det är viktigt att du som anmäler själv har sett djurskyddsbristen. Om du lämnar andrahandsuppgifter eller om du inte kan lämna tillräckligt utförliga uppgifter, till exempel om vem djurhållaren är eller var djuren finns, kommer anmälan sannolikt att avskrivas.

Om du vill göra en anmälan rekommenderar vi att du i första hand ringer oss på telefon 010-2231120. Telefontiden är vardagar 9.00-12.00.

Var vänlig och skicka inte sms eller andra meddelanden till oss på telefonen, utan ring om du vill göra en anmälan.

Du kan också anmäla via e-post, se högerspalten.

Om du vill göra en akut anmälan under kvällar och helger kontaktar du polisen på telefon 114 14.

Har du sett att någon misshandlat ett djur? Då ska du anmäla detta till polisen  på telefon 114 14.

Det saknas sekretessbrytande bestämmelse för personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Länsstyrelsen har blivit kontaktade av personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som önskar anmäla djurskyddsbrister. Det har under en tid florerat falska nyheter om att den så kallade "Lex Maja"- regeln har trätt i kraft. Detta stämmer inte och det finns därmed ingen sekretessbrytande bestämmelse som möjliggör för personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård att anmäla djurskyddsbrister till oss. 

Vad händer om jag gör en anmälan?

Anmälan tas emot av en djurskyddshandläggare. Om djurskyddsproblemen bedöms vara allvarliga görs en oanmäld kontroll hos djurhållaren.

Om bristerna verkar vara mindre allvarliga kan vi ibland välja att först ringa djurhållaren eller skicka ett brev  med information om att vi mottagit en anmälan, samt vilka regler som gäller. Om fler anmälningar mot samma djurhållare kommer in, kan vi komma att göra en kontroll ute hos djurhållaren.

I allvarliga fall kan vi besluta om att djuret ska omhändertas. Beroende på djurets skick beslutar vi därefter om djuret ska säljas, överlåtas eller avlivas. Vi kan också besluta om att en person ska förbjudas att hålla djur.

Obefogade anmälningar 

En hel del av de anmälningar vi får in är inte befogade och djuren sköts enligt lagstiftningen. Vi lägger en del av vår arbetstid på att kontrollera anmälningar som visar sig vara obefogade. Tid som behövs på annat håll, där djur verkligen far illa.

Om du funderar på att göra en anmälan men är osäker på om det finns tillräckliga skäl, ring först och prata med oss.

Vi registrerar alla anmälningar, men vissa leder inte till någon åtgärd alls. Så kan det alltså bli om vi bedömer att det anmälan handlar om egentligen inte påverkar djuren negativt, eller att en anmälan mot en djurhållare kommer in strax efter vi varit ute på kontroll hos denne och vi sett att djurhållningen är bra.

Vad gör polisen?

Polisen kan också besluta att omhänderta ett djur av djurskyddsskäl. Vi ska då bestämma om polisens beslut ska fortsätta att gälla, vilket innebär att vi gör en utredning om polisens beslut varit riktigt eller inte. Om vi anser att det varit riktigt så får djurhållaren inte tillbaka sitt djur.

Det är alltid polisen som ansvarar för själva omhändertagandet av djuret oavsett om Länsstyrelsen eller polisen tagit det formella beslutet. Det är också polisen som ansvarar för var djuret ska placeras tills dess att vi bestämt vad som ska hända med det, samt till vem djuret ska säljas eller överlåtas om vi bestämt att djurägaren inte ska få tillbaka det.

Vad händer med djuret efter omhändertagandet?

I de fall ett omhändertagande lett till att vi bestämt att djurägaren inte ska få tillbaka sitt djur ska vi i varje enskilt fall göra en bedömning om djuret kan överlåtas eller säljas. Är djuret till exempel mycket sjukt, gammalt eller förvildat kan beslutet i stället bli att det ska avlivas.

Andra klagomål om djur

Ring polisens växel, 114 14 för:

 • Lösspringande djur som inte är misskötta,
 • Bortsprungna djur
 • Djur som blir misshandlade
 • Upphittade döda djur, till exempel påkörda katter
 • Farliga hundar
 • Hund i varm bil
 • Stulna djur
 • Vilda djur som far illa
 • Döda vilda djur

Kontakta din kommun för: 

 • Skällande, störande hundar
 • Katter som kissar i sandlådor,
 • Annan djurhållning som orsakar störningar och/eller olägenheter för människor eller miljön.

Mer information

Djurskyddslagen, (SFS 1988:534), Notisums webbplats

Djurskyddsförordningen, (SFS 1988:539), Notisums webbplats

Brottsbalken (1962:700), Notisums webbplats

Mer information om djurskyddslag, förordning och föreskrifter på Jordbruksverkets webbplats.

 Anmälan om djur som far illa

Anmäl via telefon

010-2231120

Telefontid vardagar
9.00 - 12.00

Vid övriga frågor vänligen ring växeln 010-223 10 00.

Anmäl via e-post

>> Klicka här för att anmäla via e-post.

Anmäl via brev

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Vill du vara anonym när du anmäler att djur far illa?

Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den anmälan gäller eller någon annan.

Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon eller skickar brev.

Du kan inte vara anonym om du anmäler via e-post då hela e-posten och din mailadress kommer att synas.