Solceller 

Du kan söka stöd för att installera alla typer av elnätsanslutna solceller. Syftet med detta stöd är att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet genom att fortsätta skapa intresse för solceller i den byggda miljön.

Det är viktigt att åtgärderna utförs i tid för att kunna få del av pengarna. Bristen på pengar gör att vi är restriktiva med att förlänga tidsramarna i beslut.

Vem kan söka?

Stödet riktas till alla typer av aktörer, det vill säga såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner.

Hur stort är stödet?

Från och med den 1 februari 2013 gäller att stöd lämnas med högst 35 procent av investeringskostnaden för hela installationen. Maximalt kan du få stöd med 1,2 miljoner kronor per solcellssystem och högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Från och med den 1 februari förlängs också stödtiden och arbetet ska vara slutfört senast den 31 december 2016 

Kan bidraget kombineras med ROT-avdrag?

Nej.

När kan du söka?

Om du som sökande är ett företag får du inte påbörja arbetet innan du ansöker om stöd. Övriga sökande måste inkomma med en ansökan om stöd inom sex månader från det att arbetet påbörjades. Arbetet måste vara slutfört den 31 december 2016.

 

Kontakta oss

Ulla Peterson
Handläggare
Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd
010-2231511
Anne-Jeanette Johansson
Handläggare
Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd
010-2231387
Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd
010-223 10 00