Radonsanering – Bidraget har upphört

Regeringen har beslutat att radonbidraget ska upphöra vid utgången av år 2014. Ansökan om radonbidrag måste vara inkommen senast den 31 december 2014. Därefter är det försent att söka.

Om du redan har fått din ansökan om radonbidrag beviljad kommer du att få pengarna utbetalda som planerat.  Arbetet ska vara slutförd och begäran om utbetalning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2015.

>> Läs mer om radonsanering hos Boverket.

Rotavdrag vid radonsanering

Efter årsskiftet kan du fortfarande få rotavdrag i form av en skattereduktion för halva arbetskostnaden vid en radonåtgärd. Läs mer om villkoren för rotavdrag på Skatteverkets webbplats.