Äldre- och trygghetsbostäder - investeringsstöd

Bidraget ges för projekt som skapar äldrebostäder eller trygghetsbostäder genom nybyggnad eller ombyggnad. En förutsättning för stöd är att arbetena påbörjats senast den 31 december 2014.

Med äldrebostäderna avses särskilt boende enligt socialtjänstlagen. För trygghetsbostäder gäller att minst en i hushållet ska ha fyllt 70 år.