Äldre- och trygghetsbostäder - investeringsstöd 

Bidraget ges för projekt som skapar äldrebostäder eller trygghetsbostäder genom nybyggnad eller ombyggnad. En förutsättning för stöd är att arbetena påbörjats senast den 31 december 2014.

Med äldrebostäderna avses särskilt boende enligt socialtjänstlagen. För trygghetsbostäder gäller att minst en i hushållet ska ha fyllt 70 år.

Kontakta oss

Anne-Jeanette Johansson
Handläggare
Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd
010-2231387
Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00