Äldre- och trygghetsbostäder - investeringsstöd

Regeringen har beslutat om ett nytt statligt stöd för att stimulera att det byggs äldre- och trygghetsboenden. Stödet börjar gälla från den 15 november 2016 och först då är det möjligt att skicka in en ansökan.