Delgivningsföretag - ansökan om auktorisation

Från och med den 1 april 2011 finns möjlighet att hos Länsstyrelsen ansöka om auktorisation av delgivningsföretag och godkännande av personal.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med länsstyrelserna i Norrbotten, Skåne och Västra Götaland fått ett särskilt uppdrag att auktorisera och utöva tillsyn över delgivningsföretag.

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för företag som har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Värmlands, Örebro eller Dalarnas län.