Vattenverksamhet - anmälan

För vattenverksamhet krävs normalt tillstånd enligt miljöbalkens bestämmelser. För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det dock med att en anmälan görs till Länsstyrelsen.

Blanketten för anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kapitlet 9 a § miljöbalken, både till Länsstyrelsen och Värmdö kommun, kan fyllas i digitalt men måste skrivas ut och undertecknas av den som lämnar in anmälan. 

Undantag Värmdö

Sedan 1 september 2013 har Värmdö kommun övertagit tillsynsansvaret inom Värmdö kommun. Din anmälan ska därför skickas till kommunen:

Värmdö kommun
Bygg- och miljökontoret
134 81 Gustavsberg

eller per epost till varmdo.kommun@varmdo.se.

Undantag Österåker

Sedan 1 oktober 2017 har Österåkers kommun övertagit tillsynsansvaret inom Österåkers kommun. Din anmälan ska därför skickas till kommunen:

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Hackstavägen 22
184 86 Åkersberga

eller per epost till miljoskydd@osteraker.se.

Telefon: 08-540 813 00.

Blankett för övriga