Vattenskyddsområde - ansökan om dispens

Under vissa förutsättningar kan Länsstyrelsen bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde.

Hur en dispensansökan går till, avgifter för dispensprövning samt vad som bör vara med i en ansökan framgår av blanketten.