LOVA - bidrag för lokala havsmiljöåtgärder

Ansökan och slutrapportering skickas både med e-post (stockholm@lansstyrelsen.se) och post till Länsstyrelsen Stockholm.

I högerkolumnen under "Viktiga LOVA-länkar" hittar du förordningen och vägledning till stöd för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) med mer information om vem som kan söka och vad man kan söka för. Där hittar du även en högupplöst version av LOVA-logotypen som kan laddas ner och användas vid informationsspridning av LOVA-projektet.

Missa inte att titta på ifyllda LOVA-blanketter via länken längs ner till höger!