Kameraövervakning - tillstånd

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning och fotografering från drönare ska göras skriftligt och skickas till Länsstyrelsen i det län där övervakningen ska ske.

Länsstyrelsen prövar ansökan när ansökningsavgiften betalats och när nödvändiga uppgifter och bilagor lämnats. Ansökan skickas på remiss till den kommun där övervakningen ska ske och i undantagsfall till andra instanser. Remissvar inkommer normalt efter en månad. Det kan hända att synpunkter skickas till den sökande för yttrande och det förekommer att platsbesök genomförs. Ärendet avslutas med att Länsstyrelsen fattar beslut som sänds till sökanden.

OBS! Det finns en separat ansökningsblankett för fotografering från drönare.