Master - samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Master för mobiltelefoni med mera ska anmälas för samråd till Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.