Master - samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 

Master för mobiltelefoni med mera ska anmälas för samråd till Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Kontakta oss

Enheten för naturvård
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00