Fisk- och kräftodling - ansökan om tillstånd

För att odla fisk krävs tillstånd enligt fiskerilagstiftningen. Som fiskodling räknas även odling av vissa kräftdjur, blåmusslor och ostron.