Älgkalv - anmälan om fälld älgkalv på oregistrerad mark

Anmälan om jaktresultatet ska alltid göras inom två veckor efter jakttidens utgång när älgkalv fällts på oregistrerad mark. Anmälan är angelägen för att kunna följa älgstammens utveckling.

Kalvjakt på oregistrerad mark är endast tillåten från och med andra måndagen i oktober till och med fredagen i samma vecka. Fällavgift ska betalas för fälld kalv.