E-tjänster och blanketter 

Du kan fritextsöka i rutan nedan eller filtrera innehållet med hjälp utav att välja ämnesområden eller ärendetyper till höger på sidan.

Klicka på rubrikerna för att få mer information eller ladda ner direkt från länken.

Information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter finns under:
Om Länsstyrelsen/Diarium/Personuppgiftslagen

Urval: Infrastruktur och IT, Tillstånd & anmälan, FRensa urval
Filtrera på bokstav
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 0-9
Din sökning gav 2 träffar
 • Fornlämning - ansökan om tillstånd för markingrepp

  Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt skada en fast fornlämning. Om du planerar arbeten på eller i anslutning till en känd fornlämning måste du därför ansöka om tillstånd. Ansökan är kostnadsfri, men om ansökan leder till att arkeologiska undersökningar måste genomföras åligger kostnaden för dessa exploatören.


  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Infrastruktur och IT, Planfrågor

 • Fornlämning - förfrågan vid markingrepp

  Om du äger en fastighet med fornlämningar innebär det restriktioner för om och hur du kan bygga, bygga till, placera komplementbyggnader eller göra andra markingrepp. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede ta kontakt med Länsstyrelsen om du planerar sådana åtgärder. Då kan du få besked om hur du ska planera så att ingrepp i fornlämningen undviks.


  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Infrastruktur och IT, Planfrågor

Träffar per blankettyp

E-tjänster

  Ingen träff